Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΣ

Φιλοσοφία

Το ενδιαφέρον των παιδιών να γνωρίσουν τον κόσµο, είναι το κίνητρο για µάθηση.

Τα παιδιά µέσα σε ένα ασφαλές και πλούσιο σε ερεθίσµατα περιβάλλον εξερευνούν µε τις αισθήσεις, αναπτύσσουν ιδέες και δοµούν γνώση. Σηµαντικοί παράγοντες που επιδρούν στο σχεδιασµό των προγραµµάτων είναι να λαµβάνονται υπόψη η ατοµικότητα κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες του ώστε να µπορέσουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να ζήσουν δηµιουργικά και ευτυχισµένα στην κοινωνία. Το πρόγραµµα θα πρέπει να προκαλεί το ενδιαφέρον για µάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να εκφράσουν ιδέες και συναισθήµατα µε πολλούς τρόπους όπως το παιχνίδι, το θέατρο, την κίνηση, την µουσική, τα εικαστικά. Συγχρόνως ενισχύει τη θετική αυτοαντίληψη και αυτονοµία και αναδεικνύει το παιχνίδι ως πυρήνα του προγράµµατος

Συνεργασία Παιδικού Σταθµού και Οικογένειας

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου του Παιδικού Σταθµού - Νηπιαγωγείου µας, θεωρούµε τη συχνή και στενή συνεργασία των γονέων µε το σχολείο. Αυτό επιτυγχάνεται µε την παρουσία τους στις συγκεντρώσεις γονέων για την ενηµέρωση τους από τις παιδαγωγούς για την εξέλιξη των παιδιών και τις συναντήσεις µε τους εξειδικευµένους συνεργάτες µας, αλλά και την καθηµερινή επικοινωνία µε τη Διεύθυνση του Παιδικού Σταθµού - Νηπιαγωγείου, µε στόχο την ενηµέρωση και τη βοήθεια τη δική µας αλλά και των ειδικών συνεργατών µας, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Τµήµατα

Ο Παιδικός σταθµός λειτουργεί µε άδεια από τη διεύθυνση Πρόνοιας και το Νηπιαγωγείο µε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν τµήµατα µικρών - µικρών προνηπίων, µικρών προνηπίων, προνηπίων και νηπίων. Τα τµήµατα πλαισιώνονται από καταρτισµένες Βρεφονηπιοκόµους και Νηπιαγωγούς των αντίστοιχων σχολών.

Λειτουργία

Η Κοκκινοσκουφίτσα λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο µέχρι και τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο παραµένει κλειστή.

Καθηµερινές ώρες

7.30 π.µ. µέχρι 16.00 εκτός Σαββατοκύριακου.

Αργίες

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αργιών που έχει καθοριστεί από το σύλλογο ιδιωτικών παιδικών σταθµών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Κοκκινοσκουφίτσα | Παιδικός Σταθμός
Τηλέφωνο: 0030 (2310) 341 611
Email: info[at]kokkinoskoufitsa[.]gr